Theo Engadget, VCG (Trung Quốc) là công ty đã thâu tóm 500px vào tháng 2 năm nay, sẽ đảm nhận phân phối ảnh 500px độc quyền tại Trung Quốc, trong khi Getty Images sẽ chịu trách nhiệm tại các quốc gia còn lại trên thế giới. Tiền bản quyền sẽ không thay đổi nếu người dùng có ảnh trên 500px, nhưng họ bị mất đi tính toàn quyền kiểm soát cách chia sẻ ảnh.

Cụ thể chủ nhân ảnh không còn tùy chọn tải ảnh lên theo giấy phép Creative Commons – vốn cho phép người mua phối lại ảnh hoặc sử dụng lại chúng. Không có cách nào để di chuyển, tải xuống hoặc thậm chí tìm kiếm những hình ảnh này. Họ sẽ được cấp giấy phép miễn phí bản quyền phân phối hình ảnh thông qua Getty Images hoặc VCG. Về cơ bản, đó không phải là lựa chọn mà nhiều nhiếp ảnh gia muốn để thu tiền.

Nhìn chung, điều này chính thức đánh dấu sự kết thúc của một trong những dịch vụ phân phối ảnh lâu nhất lịch sử, 500px. Ban đầu nó phục vụ như là một cộng đồng cho các nhiếp ảnh gia thực sự và thậm chí đã được thiết kế lại vào năm 2015. Do phải đối mặt với áp lực từ nhiều hướng, nơi Flickr từ lâu trở thành đối thủ của các nhiếp ảnh gia, trong khi Instagram trở thành lựa chọn dịch vụ ảnh có định hướng mạng xã hội.

Việc 500px chuyển quyền phân phối ảnh sang Getty Images và được mua lại bởi VCG cho thấy bức tranh phân phối ảnh trực tuyến đã thay đổi.